دوره 29، شماره 4 - ( 10-1402 )                   دوره 29 شماره 4 صفحات 481-464 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Setayesh Maram Z, Tajafari M, Nowkarizi M, Bordbar M. Investigating the extent of using entrepreneurship components in children’s storybooks. Research on Information Science and Public Libraries 2023; 29 (4) :464-481
URL: http://publij.ir/article-1-2440-fa.html
ستایش مرام زینب، تجعفری معصومه، نوکاریزی محسن، بردبار مریم. میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های کارآفرینی در کتاب‌های داستانی کودکان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و كتابخانه‌های عمومی. 1402; 29 (4) :464-481

URL: http://publij.ir/article-1-2440-fa.html


علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ، tajafari@um.ac.ir
چکیده:   (1103 مشاهده)
هدف: با توجه به ضرورت آموزش کارآفرینی در توسعه و ترویج کارآفرینی و نیز مناسب بودن دوران کودکی برای دریافت این آموزش‌ها، آموزش کارآفرینی به کودکان ضروری است و باید در جست‌وجوی روش‌هایی بود که این توانایی را در آنان رشد و پرورش دهد. از آنجاکه ادبیات کودک و به‌ویژه داستان‌ها نقشی مهم در آموزش کارآفرینی دارد، توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی در داستان‌ها جایگاه خاصی دارد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف کشف میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های کارآفرینی در کتاب‌های داستانی کودکان گروه سنی «ج» انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف پژوهشی کاربردی است که به روشِ تحلیل محتوا انجام شده است. جامعۀ پژوهش 80 عنوان کتاب‌ داستان تألیفی منتخب توسط شورای کتاب کودک برای گروه سنی «ج» در طی سال‌های 1397-1399 بود که از این میان، 30 عنوان کتاب به روشِ نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شد. ابزار تحلیل داستان‌ها سیاهۀ وارسی محقق‌ساخته بود. برای بررسی روایی محتوای سیاهه، سیاهۀ وارسی در اختیار 10 نفر از اعضای هیئت‌علمی گروه روان‌شناسی قرار گرفت و پس از کسب نظرات آنان، شاخص نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا محاسبه شد و براین‌اساس اصلاحاتی در سیاهه اولیه صورت گرفت. برای تعیین پایایی سیاهه، 10 درصد از کل کتاب‌های داستان به‌صورت تصادفی انتخاب و‌ توسط دو ارزیاب تحلیل شد و سیاهۀ وارسی برای این کتاب‌ها تکمیل شد. سپس درصد توافق بین نظرات ارزیابان با محاسبه ضریب پایایی اسکات بررسی شد. این ضریب 94/0 به دست آمد که نشان‌دهندۀ پایایی قابل قبول ابزار بود. سیاهۀ وارسی نهایی شامل شش مؤلفۀ کارآفرینی و 40 زیرمؤلفه به دست آمد. در نهایت، داده‌های گردآوری‌شده ازطریق سیاهۀ وارسی با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: درمجموع، میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های کارآفرینی در کتاب‌‌های داستانی 9/38 درصد بود. طبق نتایج آزمون فریدمن، بین اولویت مؤلفه‌های کارآفرینی اختلافی معنادار وجود داشت، به‌طوری که مؤلفه‌های خلاقیت و نوآوری، و نیاز به موفقیت پرکاربردترین مؤلفه‌ها و سپس به‌ترتیب مؤلفه‌های نیاز به استقلال، خطرپذیری، تحمل ابهام و مرکز کنترل درونی قرار داشتند. در سطح جامعه، به‌طور متوسط میزان توجه به هریک از مؤلفه‌های کارآفرینی به این شرح بود: مؤلفۀ خلاقیت و نوآوری 5/36 تا 5/57 درصد؛ مؤلفۀ نیاز به موفقیت 8/33 تا 5/53 درصد؛ مؤلفۀ نیاز به استقلال 6/28 تا 6/52 درصد؛ مؤلفۀ خطرپذیری 5/26 تا 5/48 درصد؛ مؤلفۀ تحمل ابهام 22 تا 4/44 درصد؛ و مؤلفۀ مرکز کنترل درونی 22 تا 37 درصد. همچنین، پس از بررسی 30 عنوان کتاب داستان، تنها 7 عنوان کتاب داستان با دارا بودن بیش از نیمی از مؤلفه‌های کارآفرینی در زمرۀ آثار غنی و مناسب برای آموزش کارآفرینی قرار گرفتند. در این میان، داستان «پوشکا» غنی‌ترین اثر ازنظر به‌کارگیری مؤلفه‌های کارآفرینی شناخته شد.
اصالت/ارزش: ‌‌در این پژوهش برای اولین بار، کتاب‌های داستانی کودکان ازنظر به‌کارگیری مؤلفه‌های کارآفرینی تحلیل شدند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند راهنمای نویسندگان در تألیف کتاب‌های مناسب برای پرورش کارآفرینی در کودکان باشد. همچنین، آثار ارزشمندی که ازنظر مؤلفه‌های کارآفرینی در این پژوهش شناسایی شد می‌تواند به مربیان، والدین و کتابداران به‌عنوان کتاب‌های مناسب برای آموزش کارآفرینی به کودکان معرفی شوند.
متن کامل [PDF 992 kb]   (341 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: مطالعات کودک و نوجوان
دریافت: 1401/9/30 | پذیرش: 1401/12/17 | انتشار: 1402/10/10

فهرست منابع
1. Aghamohamadi, J. (2020). Development of entrepreneurial personality traits: analysis of the content of the entrepreneurship workshop and production book from the perspective of the reflection of entrepreneurial personality traits. Development Strategy, 57(15), 183-204. (in Persian) ‬‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2. Ahmadi, G. A., & Fazaeli Far, Z. (2013). Content analysis of the books of vocational training of middle school program based on entrepreneurship components. Journal of Entrepreneurship Development, 6(1), 165-183. (in Persian)
3. Ahmadpoor Daryani, M. (2014). Entrepreneurship. Tehran: Sakoo. (in Persian)
4. Ahmadpoor Daryani, M., & Moghimi, M. (2018). The basics of entrepreneurship. Tehran: Faraandish. (in Persian)
5. Akbari, K. (2008). Entrepreneurship development. Tehran: University Jihad Publications Organization. (in Persian)
6. Alimiri, M., Arabioun, A., & Lari, A. (2011). Content analysis of KAB entrepreneurship education model books from the dimension of attention to entrepreneurial attitude. Work and Society Monthly, (136), 65-80.
7. Amjadi, Z., & Parirokh, M. (2007). Story, as a tool to help children and teenagers to deal with problems. Children and Adolescents Literature, 47(1), 49-68. (in Persian)
8. Arasti, Z., Ghoddosi, S., & Bagheri, A. (2017). The effect of entrepreneurship education by storytelling on entrepreneurial attitude of primary school students. Journal of Entrepreneurship Development, 9(4), 593-612. (in Persian)
9. Athayde, R. (2009). Measuring enterprise potential in young people. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 481-500. [DOI:10.1111/j.1540-6520.2009.00300.x]
10. Axelsson, K., Hagglund, S., & Sandberg, A. (2015). Entrepreneurial learning in education: Preschool as a take-off for the entrepreneurial self. Journal of Education and Training, 2(2), 40-58. [DOI:10.5296/jet.v2i2.7350]
11. Dakoumi, A. H., & Abdelwahed, Y. (2014). Is entrepreneurship for you? Effects of storytelling on entrepreneurial intention. Intenational. Journal of Business and Management, 9(9), 176- 192. [DOI:10.5539/ijbm.v9n9p176]
12. Dayani, M. (2008). Research methods in librarianship. Mashhad: Computer Library. (in Persian)
13. Decker, W. H., Calo, T. J., & Weer, C. H. (2012). Affilation motivation and interest in entrepreneurial careers. Journal of Managerial Psychology, 27(3), 302-320. [DOI:10.1108/02683941211205835]
14. Dehghan Poor, A., Marashi, S. M., Akbari, A., & Rabihavi, F. (2011). Examining elementary school social studies textbooks from the point of view of attention to entrepreneurship [Paper presentation] at the First Student Conference of Entrepreneurship, Tehran. (in Persian)
15. Fisher, R. (2014). First stories for thinking (L. Lotfipour, Trans.). Ahvaz: Tarava. (Original work published 1999) (in Persian)
16. Forozesh, S. (2016). Reviews according to creative thinking skills in storybooks based on age group (c) thinking component guildford [Unpublished master’s thesis]. Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian)
17. Gatewood, R. D., Field, H. S., & Barrick, M. (2011). Human resource selection, 7th ed. Mason, OH: South Western: Cengage Learning.
18. Ghayini, Z. (1998). Children illustrated and picture books. Ketab-e-Mah, (11-12), 11-19. (in Persian)
19. Gurol, Y., & Atsan, N.(2006). Entrepreneurial characteristics among university students: Some insights for entrepreneurship education and trining in Turkey. Journal of Education and Training, 48(1), 25-38. [DOI:10.1108/00400910610645716]
20. Gutierrez Zepeda, P. A. (2015). Exploring relationships between entrepreneurship education and students’ entrepreneurial intentions: A mixed method study of entrepreneurial pedagogies at Chilean Universities [Doctoral dissertation, Portland State University].
21. Güven, S. (2009). New primary education course programmers and entrepreneurship. Procedia-Social and Behavioral Sciences,1(1), 265-270. [DOI:10.1016/j.sbspro.2009.01.048]
22. Habibi, Z. (2018). Farsi books curriculum content analysis of primary school based on elements of entrepreneurship [Unpublished master’s thesis]. University of Birjand. (in Persian)
23. Hasani, K., Yousefi, N., & Saeediyan, A. (2015). Analysis of the content of the workbook "thinking and research" of the sixth grade based on entrepreneurship indicators [Paper Presentation]. The First Scientific Research Conference of Educational Sciences and Psychology of Social and Cultural harms in Iran, Tehran. (in Persian)
24. Hemmati, E. (2010). Creativity exercise. Tehran: Nashreghatreh. (in Persian)
25. Hermann, R. R., & Bossle, M. B. (2020). Bringing an entrepreneurial focus to sustainability education: A teaching framework based on content analysis. Journal of Cleaner Production, 246, 119038. [DOI:10.1016/j.jclepro.2019.119038]
26. Hoseini, A. (1999). The nature of creativity and its cultivation methods. Mashhad: Behnashr Publishing Company. (in Persian)
27. Jabbari, D., & Radad, I. (2019). Study into the narrative elements in the children books of the age group c published during 2010-2015. Research on Information Science and Public Libraries, 25(1), 117-152. (in Persian)
28. Jafari Harandi, R. (2019). Assessment of content of business and technology textbooks ninth grade the amount of attention to the concepts of entrepreneurship. Curriculum Planning, 16(2), 48-63. (in Persian)
29. Jafari Moghadam, S., & Fakharzadeh, H. (2012). Development of entrepreneurial attitude in textbooks (case study: Persian primary school books). Journal of Entrepreneurship Development, 3(11), 47-66. (in Persian)
30. Johansson, A. W. (2004). Narrating the Entrepreneur. International Small Business Journal, 22(3), 273-293. [DOI:10.1177/0266242604042379]
31. Jowkar, H. R., & Barani, H. (2017). Creativity in culture and art books in the first secondary high school: A content analysis. Art Roshd Magazine, 15(1), 22-29. (in Persian)
32. Kayacan, K., & Ozluleci, M. (2021). An analysis of the seventh-grade science textbook in terms of science, engineering and entrepreneurship applications. Journal of Qualitative Research in Education, (27), 319-345. [DOI:10.14689/enad.27.1]
33. Khatami, A., & Shah Hosseini, H. (2012). The status of entrepreneurship indexes between high school and vocational school students. The Study of Educational Managment, 1(4), 95-116. (in Persian)
34. Kruse, O. (2020). Kunst und technik des erzahlens: wie sie das leben zur sprache bringen (P. Kay Farrokhi, Trans.). Tehran: Akhtaran. (Original work published 2001) (in Persian)
35. Kuratko, D., & Hodgettts, R. (2005). Entrepreneurship: A contemporary approach (E. Amel Mehrabi & M. Tebarai, Trans.). Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad. (Original work published 2001) (in Persian)
36. Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563-575. [DOI:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x]
37. McClelland, D. C. (1961).The achieving society. New Jersey: Van Nostrand Company. [DOI:10.1037/14359-000]
38. Mirsadeghi, J. (2006). The effect of artistic activities on increasing the creativity of primary school children. Tehran: Allameh Tabatabai University. (in Persian)
39. Mohammadi, H. (2010). The analysis amount of existing of creativity component in persian books [Unpublished master’s thesis]. Islamic Azad University of Marvdasht branch. (in Persian)
40. Mohammadi, M. (2013). Iranian children and young adultʼs literature, 1974-2011. Research on Information Science and Public Libraries, 19(1), 111-133. (in Persian)
41. Mohammadi Gheshlagh, P. (2017). Analysis of the content of work books and technology in terms of reflection of entrepreneurship components (statistical society:7th, 8th and 9th grade secondary schools – 10th grade secondary school). Educational Administration Research, 8(32), 95-109. (in Persian)
42. Mohanraj, V. M. (2009). ‭Library services for children (H. Kayani & P. Nikokar, Trans.). Tehran: Chapar: Dabizesh. (Original work published 2004) (in Persian)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
43. Mónico, L., Carvalho, C., Nejati, S., Arraya, M., & Parreira, P. (2021). Entrepreneurship education and its influence on higher education students’ entrepreneurial intentions and motivation in Portugal. BAR-Brazilian Administration Review, 18(3), e190088. [DOI:10.1590/1807-7692bar2021190088]
44. Naderi, N., Amiri, S., Delangizan, S., & Jafari, H. (2015). Creation conceptual model for the impact of entrepreneurship education components on trainee's attitude towards business in kar-danesh conservatories. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 2(2), 17-34.(in Persian)
45. Neneh, B. N. (2011). The impact of entrepreneurial characteristics and business practices on the long term survival of small and medium enterprises (SMEs) [Doctoral dissertation, University of the Free State].
46. Ozgeldi, M., & Esen, Y. (2012). Analysis of mathematical tasks in Turkish elementary school mathematics textbooks. Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2277–2281. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.03.322]
47. Pardakhtchi, H., & Shafizade, H. (2011). An introduction to organizational entrepreneurship. Tehran: Arsbaran Publications. (in Persian)
48. Pereira, C. B. L. A. (2014). Entrepreneurial attitudes and motivations of children: An exploratory study [Master’s thesis, Universidade do Porto Porto].
49. Peterman, N. E., & Kennedy, J. (2003). Enterprise education: Influencing studentsʼ perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(2), 129–144. [DOI:10.1046/j.1540-6520.2003.00035.x]
50. Rad Bakhsh, N., Mohammadi Far, M. A., & Kian Ersi, F. (2013). Comparing the effectiveness of play and storytelling on increasing children’s creativity. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 4(2), 177-195. (in Persian)
51. Rahmati, Z. (2008). Investigating the use of art in childrenʼs creative entertainment [Unpublished master’s thesis]. Tarbiat Modares University. (in Persian)
52. Raposo, M., & do Paço, A. (2011). Entrepreneurship education: Relationship between education and entrepreneurial activity. Psicothema, 23(3), 453-457.
53. Robinson, P. B., Stimpson, D. V., Huefner, J. C., & Hunt, H. K. (1991). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 15(4), 13-32. [DOI:10.1177/104225879101500405]
54. Saeidi Kia, M. (2012). Principles and basics of entrepreneurship. Tehran: Kia Publications. (in Persian)
55. Salimi, H. (2009). Using stories to develop thinking. Journal of Exceptional Education, 8(98-99), 36-44. (in Persian)
56. Samad Aghaei, J. (1999). Entrepreneurial organizations. Tehran: Public Administration Training Center. (in Persian)
57. Scott, W. A. (1955). Reliability of content analysis: The case of nominal scaling. Public Opinion Quarterly, 19(3), 321-325. [DOI:10.1086/266577]
58. Shahshahani, M. H. (2008). Entrepreneurship: creating, monitoring and development of business. Karaj: Dore Danesh Bahman. (in Persian)
59. Singer, S., Amoros, J.E., & Arreola, D.M. (2014). Global entrepreneurship monitor, global report. https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=49079
60. Torrance, E. P. (2014). Creativity (H. Ghasemzadeh, Trans.). Tehran: New World Publication. (in Persian)
61. Vaseghi, B. (2011). Content analysis of the entrepreneurship textbook of the first year of high school and a survey of teachers in ardabil province from the perspective of entrepreneurial characteristics [Unpublished master’s thesis]. Khwarazmi University. (in Persian)
62. Zahir Aldini, M. S., & Hasan Zadeh, M. (2020). Assessing the state of entrepreneurship in Iran based on the reports of the global entrepreneurship Monitoring and the global institute for entrepreneurship and development during the last four years. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4(37), 56-69. (in Persian)
63. Zhang, H,. & Zhang, Y. (2013). Psychological characteristics of entrepreneurship of college students in China. Journal of Pscychology, 4(3), 159-164. [DOI:10.4236/psych.2013.43023]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research on Information Science and Public Libraries

Designed & Developed by : Yektaweb