دوره 28، شماره 4 - ( 10-1401 )                   دوره 28 شماره 4 صفحات 520-504 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Chehregani L, karimi R. A study of the skills required by librarians in public libraries in the children and adolescents sector. Research on Information Science and Public Libraries 2022; 28 (4) :504-520
URL: http://publij.ir/article-1-2376-fa.html
چهرقانی لیلی، کریمی رضا. مهارت‌های موردنیاز کتابداران کتابخانه‌های عمومی در بخش کودک و نوجوان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و كتابخانه‌های عمومی. 1401; 28 (4) :504-520

URL: http://publij.ir/article-1-2376-fa.html


دانشگاه قم ، karimirez@gmail.com
چکیده:   (2052 مشاهده)
هدف: پژوهش حاضر با هدف کشف مهارت‌های کتابدار بخش کودک و نوجوان کتابخانۀ عمومی منطقۀ چهار کشور (استان‌های قم، مرکزی، زنجان و همدان) انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش کاربردی و با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری شامل 100 نفر از کتابداران شاغل در بخش کودک و نوجوانِ تحت پوشش ادارۀ کل نهاد کتابخانه‌های عمومی منطقۀ چهار کشور (استان‌های قم، مرکزی، زنجان و همدان) و از نمونۀ تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته بود که از طریق آن، مهارت‌های کتابداران کودک و نوجوان بر اساس 9 مؤلفه در سه زمینۀ شخصی و حرفه‌ای و فنی دسته‌بندی شده است. ضریب پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد کتابداران منطقۀ چهار کشور مهارت‌های علاقه و اشتیاق، ارتباطی، روان‌شناسی کودک، آشنایی با ادبیات کودک و نوجوان، مجموعه‌سازی، فناوری اطلاعات، مدیریت و خدمات‌رسانی را در سطحی متوسط دارا هستند. مهارت‌های علاقه و اشتیاق با میانگین 84/3، مدیریت 89/3 و خدمات‌رسانی 82/3 به‌ترتیب رتبۀ اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند و استان زنجان با میانگین 93/3، استان مرکزی با میانگین 91/3 و استان همدان با میانگین 61/3 به‌ترتیب رتبۀ اول تا سوم را کسب کرده‌اند. مهارت فناوری اطلاعات رابطه‌ای معنادار با سنوات خدمتی دارد، به‌طوری که هرچه سابقۀ خدمت افراد بیشتر می‌شود مهارت فناوری اطلاعات کتابداران مطلوب‌تر ارزیابی می‌شود. این یافته که مهارت مدیریت اطلاعات و مدیریت زمان رابطه‌ای معنادار با سطح تحصیلات دارد نشان می‌دهد کتابداران دارای تحصیلات بیشتر می‌توانند مدیریت اطلاعات و مدیریت زمان بهتری داشته باشند.
اصالت/ارزش: پژوهش حاضر توانسته است مهارت‌های کتابدار کودک و نوجوان را در کتابخانه‌های چهار استان ارزیابی کند.
متن کامل [PDF 797 kb]   (416 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: مطالعات کودک و نوجوان
دریافت: 1401/1/28 | پذیرش: 1401/9/3 | انتشار: 1401/10/10

فهرست منابع
1. اکبری باریس، نادر؛ شقاقی، مهدی؛ و اصنافی، امیررضا (1399). شایستگی‎های منشی و بایستگی‎های کنشی کتابدار کودک در ایران. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 6(1)، 80-112.
2. امینی، اکرم (1389). ارزیابی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان [پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد]. دانشگاه اصفهان.
3. ایفلا: بخش کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان (2003). جزوۀ رهنمودهایی بر خدمات کتابخانه‌های کودکان (حیدر مختاری، مترجم و ویراستار).
4. پریرخ، مهری؛ و ایلخانی، ملیحه (1392). «بررسی ساخت‌ها و مهارت‌های کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد». فصلنامۀ پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(1)، 111-149.
5. رهنما، ساناز (1391). بررسی وضعیت مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و تأثیر آن بر رضایتمندی دانشجویان دورۀ کارشناسی [پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد]. دانشگاه فردوسی مشهد.
6. غیوری، زینب؛ و حسن‌زاده، محمد (1395). راهکارهای مؤثر بر جذب مخاطب به کتابخانه‌های عمومی ایران: مطالعه‌ای دلفی. پژوهش‌نامۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی، 6(2)، 206-226.
7. فاتح‌بجدن، اکرم (1394). بررسی نقش ویژگی‌های اخلاقی، مهارتی و علمی کتابدار کتابخانه‌های عمومی در ایجاد فرهنگ مطالعه در کاربران شهرستان سبزوار [پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد]. دانشگاه پیام نور.
8. محمدرضایی بیگدلی، زهره (1387). خدمات کتابخانه‌های کودکان. ماهنامۀ ارتباط علمی، 10(1).
9. ALSC (Association for Library Service to Children). (2009). "Competencies for Librarians Serving Children in Public Libraries. http://www.ala.org/alsc/edcareeers/alsccorecomps.
10. Anwar, M. A., & Ullah, M. (2017). Developing an instrument for the validation of competencies: The case of medical librarians. Libr Philosophy Pract, 1533, 1-24.
11. Ashcroft, L. (2004). Developing competencies, critical analysis and personal transferable skills in future information professionals. Library review, 53(2), 82-88. [DOI:10.1108/00242530410522569]
12. Batool, S. H. (2010). Status of technological competencies: a case study of university librarians. Library Philosophy and Practice, 1.
13. Bin Hashim, L., & Mokhtar, W. N. H. W. (2012). Preparing new era librarians and information professionals: Trends and issues. International Journal of Humanities and Social Science, 2(7), 151-155.
14. Bishop, B.W., Cadle, A.W., & Grubesic, T.H. (2015). Job analyses of emerging information professions: A survey validation of core competencies to inform curricula. The Library Quarterly, 85(1), 64-84. [DOI:10.1086/679026]
15. Chawner, B., & Oliver, G. (2013). A survey of New Zealand academic reference librarians: Current and future skills and competencies. Australian Academic & Research Libraries, 44(1), 29-39. [DOI:10.1080/00048623.2013.773865]
16. Childers S (2003) Computer literacy: necessity or buzzword? University of Nebraska, Lincoln.
17. Durrance, J. C. (1995). Factors that Influence Reference Success: What Makes Questioners Willing to Return? The Reference Librarian, 23(49-50), 243-265. [DOI:10.1300/J120v23n49_18]
18. Farooq, M. U., Ullah, A., Iqbal, M., & Hussain, A. (2016). Current and required competencies of university librarians in Pakistan. Library Management, 37(8/9), 410-425. [DOI:10.1108/LM-03-2016-0017]
19. Griffiths, J. M., & King, D. W. (1985). New Directions in Library and Information Science Education. Final Report. Knowledge Industry Publications, Inc., 701 Westchester Ave., White Plains, NY 10604.
20. Hamada, D., & Stavridi, S. (2014). Required skills for children's and youth librarians in the digital age. IFLA journal, 40(2), 102-109. [DOI:10.1177/0340035214529733]
21. Khan, S. A., & Bhatti, R. (2017). Digital competencies for developing and managing digital libraries: An investigation from university librarians in Pakistan. The Electronic Library. [DOI:10.1108/EL-06-2016-0133]
22. Khoo, C. (2005, March). Competencies for new era librarians and information professionals. In International conference on Libraries (ICOL 2005) (pp. 14-16).
23. Kwanya, T., Stilwell, C., & Underwood, P. G. (2012). A competency index for research librarians in Kenya. African journal of library, archives and information science, 22(1), 1-18.
24. Lopez, M., & Rubacher, R. (1969). Interpersonal psychology: Librarians and patrons. Catholic Library World, 40(8), 483-7.
25. Michalis, G., Afrodite, M., & Pavlos, I. (2015). Skills in the market: an analysis of skills andqualifications for American librarians. Library Review, 64(1/2), 21-35. [DOI:10.1108/LR-06-2014-0063]
26. Nonthacumjane, P. (2011). Key skills and competencies of a new generation of LIS professionals. IFLA Journal, 37(4), 280-288. [DOI:10.1177/0340035211430475]
27. Partridge, H., Lee, J., & Munro, C. (2010). Becoming" Librarian 2.0": The skills, knowledge, and attributes required by library and information science professionals in a Web 2.0 world (and beyond). Library trends, 59(1), 315-335. [DOI:10.1353/lib.2010.a407820]
28. Peng, Y.P. (2019). A competency model of children's librarians in public libraries. The Library Quarterly, 89(2), 99-115. [DOI:10.1086/702194]
29. Petersohn, S. (2016). Professional competencies and jurisdictional claims in evaluative bibliometrics: The educational mandate of academic librarians. Education for Information, 32(2), 165-193. [DOI:10.3233/EFI-150972]
30. Peyvand Robati, A., & Singh, D. (2013). Competencies required by special librarians: An analysis by educational levels. Journal of Librarianship and Information Science, 45(2), 113-139. [DOI:10.1177/0961000613476728]
31. RUSA Task Force on Professional Competencies. (2003). Professional competencies for reference and user services librarians. Reference & User Services Quarterly, 290-295.
32. Saunders, L. (2015). Professional perspectives on library and information science education. The Library Quarterly, 85(4), 427-453. [DOI:10.1086/682735]
33. Soderdahl, P. A., & Hirst, D. L. (2009). The Core Competency Program at the University of Iowa Libraries. In Core Technology Competencies for Librarians and Library Staff (Vol. 15, pp. 205-238). Neal-Schuman.
34. Tan, S. M., Gorman, G., & Singh, D. (2012). Information literacy competencies among school librarians in Malaysia. Libri, 62(1), 98-107. [DOI:10.1515/libri-2012-0007]
35. Walter, V. A. (2014). Who will serve the children? Recruiting and educating future children's librarians. IFLA Journal, 40(1), 24-29. [DOI:10.1177/0340035214522110]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research on Information Science and Public Libraries

Designed & Developed by : Yektaweb