دوره 28، شماره 4 - ( 10-1401 )                   دوره 28 شماره 4 صفحات 480-466 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Andalib kondori M, Nakhoda M, Givi M R. Designing health information services model in Tehran’s public libraries. Research on Information Science and Public Libraries 2022; 28 (4) :466-480
URL: http://publij.ir/article-1-2343-fa.html
عندلیب کندری مریم، ناخدا مریم، اسمعیلی گیوی محمدرضا. طراحی الگوی ارائۀ خدمات مبتنی بر اطلاعات سلامت در کتابخانه‌های‌ عمومی شهر تهران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و كتابخانه‌های عمومی. 1401; 28 (4) :466-480

URL: http://publij.ir/article-1-2343-fa.html


دانشگاه تهران ، Mnakhoda@ut.ac.ir
چکیده:   (1321 مشاهده)
هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی ارائۀ خدمات مبتنی بر اطلاعات سلامت در کتابخانه‌های‌ عمومی شهر تهران است.
روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و با رویکرد کیفی انجام شده است. در رویکرد کیفی، با استفاده از روش تحلیل محتوای مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، سه گروه متخصصان اطلاعات سلامت، کتابداران شاغل در کتابخانه‌‌‌های عمومی و پژوهشگران حوزۀ اطلاعات سلامت، مؤلفه‌های الگوی خدمات مبتنی بر اطلاعات سلامت در کتابخانه‌های عمومی به دست آمد.
یافته‌ها: الگوی پیشنهادی ارائه خدمات مبتنی بر اطلاعات سلامت در کتابخانه‌های عمومی دارای پنج مقوله است که عبارت از: «شناسایی نیاز کاربر»، «برنامه‌‌‌ریزی»، «ارزیابی»،« موانع»، و «عوامل پیش‌‌برنده». نتایج نشان داد انتظارات کتابداران از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در زمینۀ خدمات مبتنی بر ارائه اطلاعات سلامت عبارت‌اند از: همکاری نهاد کتابخانه‌‌های عمومی با سازمان‏های حوزه‌های بهداشت، رویکرد نیازسنجی و برنامه‌‌ریزی در زمینۀ اطلاعات سلامت، استفاده از روش‌های اطلاع‌‌رسانی گسترده، ارزیابی، سازمان‌دهی منابع اطلاعات سلامت، موانع زیرساختی، موانع مربوط به کتابداران و موانع مربوط به منابع کتابخانه‌ای.
اصالت/ارزش: این مطالعه به خدمات اطلاعات سلامت در کتابخانه‌های عمومی ایران به‌عنوان یکی از نهادهای مشارکت‌کننده در ارتقای سواد سلامت شهروندان می‌پردازد و علاوه بر شناسایی گرایش، نیاز و علاقۀ کاربران کتابخانه‌های عمومی، مجراها، برنامه‌ها و نوع منابعی را نیز که موردعلاقۀ آن‏ها است شناسایی می‌کند. نتایج این پژوهش برای کتابخانه‌های عمومی برای سیاست‌گذاری در زمینۀ ارائۀ خدمات اطلاعات سلامت مفید است.
متن کامل [PDF 738 kb]   (666 دریافت)    
نوع مطالعه: كيفي | موضوع مقاله: خدمات كتابخانه‌ها
دریافت: 1401/5/11 | پذیرش: 1401/8/30 | انتشار: 1401/10/10

فهرست منابع
1. اخوتی، مریم؛ شریف‌‌پور، الهام؛ حمزه‌‌زاده، مهران؛ شهسواری، معصومه؛ و سلطان‌‌شاهی، مهدیه (1395). بررسی رفتار جست‌وجوی اطلاعات سلامت شهر کرمان و نقش کتابخانه‌‌های عمومی در این زمینه. مجلۀ انفورماتیک سلامت و زیست‌پزشکی، 3(1)، 48-56.
2. امین‌پور، فرزانه (1384). آیا می‌توان آرمان «اطلاعات سلامت برای همگان تا سال 2015» را محقق ساخت. مدیریت اطلاعات سلامت، 2(1).
3. بازرگان، عباس (1394). مقدمه‌ای بر روش‌های پژوهش کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.
4. جولاهی، لاله؛ باب‌الحوائجی، فهیمه؛ و حریری، نجلا (1395). افزایش سلامت جامعه با راه‌اندازی بخش خدمات اطلاع‌رسانی پزشکی و سلامت در کتابخانه‌های عمومی: رویکرد کیفی. مجلۀ طب توانبخشی، 5(2)، 9-19.
5. خسروی، عبدالرسول؛ احمدزاده، خدیجه؛ و احمدزاده، زیبا (1393). توسعۀ سواد سلامت. بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر.
6. خسروی، عبدالرسول؛ محمودی، نسرین؛ بصیریان‌‌جهرمی، رضا؛ و اجیوندی، عبدالله (1396). رویکردی نو به کتابخانه‌های عمومی در ارائۀ خدمات اطلاعات سلامت: بررسی موردی کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر. پژوهش‌‌‌نامۀ کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، 7(2)، 40-23.
7. ریاحی‌نیا، نصرت؛ عظیمی، علی؛ و حاصلی، داود (1401). خدمات، فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های کتابخانه‌های عمومی در ارائه اطلاعات سلامت: مرور نظام‌مند. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 28(3)، 274-290.
8. زارع‌‌گاوگانی، وحیده؛ قیصری، الهام؛ و اصغری‌‌‌جعفر‌آبادی، محمد (1393). رفتار اطلاع‌‌جویی اعضای کتابخانۀ عمومی شهر قزوین دربارۀ سلامت. تحقیقات اطلاع‌‌رسانی و کتابخانه‌‌های عمومی، 20(1)، 93-112.
9. صیامیان، حسن؛ حسن‌زاده، محمد؛ نوشین‌فرد، فاطمه؛ و حریری، نجلا (1391). نیازهای اطلاعاتی کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانه‌ها در تأمین آن‌ها: مرور نظام‌مند. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 25(2)، 150-165.
10. عبداللهی، نوراله (1382). خدمات و اهمیت کتابخانه‌های عمومی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 13(3و4)، 15-21.
11. عبداله‌زاده، پروین؛ و زارع گاوگانی، وحیده (1393). مروری بر نقش کتابخانه‌های دیجیتال در ارتقای سواد سلامت. تصویر سلامت، 5(2)، 36-32.
12. کریمی، صدیقه؛ و نصر، احمد‌رضا (1392). روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌های مصاحبه. عیار پژوهش در علوم انسانی، 4(1). 71-94.
13. مسلمی، معصومه؛ و فرج‌‌پور، محمد (1395). بررسی وضعیت اطلاع‌جویی و اطلاع‌‌رسانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی دربارۀ اطلاعات سلامت مطالعۀ موردی: استان آذربایجان غربی. فصلنامۀ علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 3(1)، 36-58.
14. موسوی‌چلک، افشین؛ و ریاحی، عارف (1396). سواد سلامت و منابع کسب آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مازندران. مجلۀ بیماری‌های التهابی، 21(6)، 73-64. Dewdney, P., Marshall, J. G., & Tiamiyu, M. (1991). A comparison of legal and health information services in public libraries. RQ, 185-196.
15. Dieterle, U., & Becker, C. (2011). Health information for the elderly and their caregivers: A training toolkit for public libraries. Journal of Consumer Health on the Internet, 15(2), 132-148. [DOI:10.1080/15398285.2011.573332]
16. Flaherty, M. G., & Kaplan, S. J. (2016). Health information: print materials assessment in public libraries. Reference Services Review, 44(2), 163-177 [DOI:10.1108/RSR-02-2016-0010]
17. Flaherty, M. G., & Kaplan, S. J. (2016). Health information: print materials assessment in public libraries. Reference Services Review, 44(2), 163-177 [DOI:10.1108/RSR-02-2016-0010]
18. Haruna, H., Mtoroki, M., Gerendasy, D. D., & Detlefsen, E. G. (2016). Health libraries and information services in Tanzania: A strategic assessment. Annals of global health, 82(5), 912-921. [DOI:10.1016/j.aogh.2016.10.003] [PMID] []
19. Linnan, L. A., Wildemuth, B. M., Gollop, C., Hull, P., Silbajoris, C., & Monnig, R. (2004). Public librarians as a resource for promoting health: results from the Health for Everyone in Libraries Project (HELP) librarian survey. Health Promotion Practice, 5(2), 182-190 [DOI:10.1177/1524839903258018] [PMID]
20. Lukenbill, B., & Immroth, B. (2009). School and Public Youth Librarians as Health Information Gatekeepers: Research from the Lower Rio Grande Valley of Texas. School Library Media Research, 12
21. Luo, L., & Park, V. T. (2013). Preparing public librarians for consumer health information service: A nationwide study. Library & Information Science Research, 35(4), 310-317 [DOI:10.1016/j.lisr.2013.06.002]
22. McDaniel, J., Babcock-Ellis, A., & Hernandez, J. (2013, August). Bridging health information services gaps through community outreach programs at the public library. In 77th IFLA General Conference and Assembly (pp. 13-18).
23. Morgan, A. U., D'Alonzo, B. A., Dupuis, R., Whiteman, E. D., Kallem, S., McClintock, A., ... & Cannuscio, C. C. (2018). Public library staff as community health partners: training program design and evaluation. Health Promotion Practice, 19(3), 361-368. [DOI:10.1177/1524839917735304] [PMID]
24. Morgan, A. U., Dupuis, R., D'Alonzo, B., Johnson, A., Graves, A., Brooks, K. L., ... & Grande, D. (2016). Beyond books: Public libraries as partners for population health. Health Affairs, 35(11), 2030-2036. [DOI:10.1377/hlthaff.2016.0724] [PMID]
25. Ntlotlang, T., & Grand, B. (2016). The role of libraries in the dissemination of health information in Botswana: a study of Mochudi and Molepolole public libraries. Library Review, 65(4/5), 320-349. [DOI:10.1108/LR-05-2015-0051]
26. Oh, S., & Noh, Y. (2013). Online health information in South Korean public libraries: Developing evaluation criteria. Library & Information Science Research, 35(1), 78-84. [DOI:10.1016/j.lisr.2012.09.001]
27. Rubenstein, E. L. (2016). Health information and health literacy: Public library practices, challenges, and opportunities. Public Library Quarterly, 35(1), 49-71. [DOI:10.1080/01616846.2016.1163974]
28. Salem, N. M. B. (2017). Public Libraries Role in Promoting Health Awareness in Sultanate of Oman. International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Health Sciences, 2(3). 103-105.
29. Yi, Y. J. (2015). Consumer health information behavior in public libraries: A qualitative study. The Library Quarterly, 85(1), 45-63. [DOI:10.1086/679025]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research on Information Science and Public Libraries

Designed & Developed by : Yektaweb