دوره 28، شماره 1 - ( 3-1401 )                   دوره 28 شماره 1 صفحات 113-96 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Soheili F, Shahbazi M, Pashaei Sorkali F, Khasseh A A. Identification of the Factors affecting Women’s Non-use of Rural Public Libraries in Kermanshah County. Research on Information Science and Public Libraries 2022; 28 (1) :96-113
URL: http://publij.ir/article-1-2340-fa.html
سهیلی فرامرز، شهبازی مهری، پاشایی سورکالی فرشته، خاصه علی اکبر. شناسایی عوامل مؤثر بر عدم مراجعۀ زنان به کتابخانه‌های عمومی روستایی: مطالعۀ موردی شهرستان کرمانشاه. تحقیقات اطلاع‌رسانی و كتابخانه‌های عمومی. 1401; 28 (1) :96-113

URL: http://publij.ir/article-1-2340-fa.html


دانشگاه پیام نور تهران ، meh512000@yahoo.com
چکیده:   (2041 مشاهده)
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مراجعۀ زنان ناکاربر به کتابخانه‌های عمومی روستایی شهرستان کرمانشاه انجام گرفت.
روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعۀ آماری شامل زنان ناکاربر در هشت کتابخانۀ روستایی شهرستان کرمانشاه است. روش نمونه‌گیری پژوهش به‌صورت گلولۀ برفی است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته است. متن مصاحبه‌ها با به‌کارگیری سه روش کمّی، ساختاری و تفسیری تجزیه‌وتحلیل شد و برای این کار از نرم‌افزار مکسکیودا ۲۰۱۸ استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد چهار بُعد تأثیرگذار بر میزان و کیفیت مراجعۀ زنان ناکاربر به کتابخانه‌های روستایی عبارت‌اند از: عوامل محیطی، عوامل فردی، عوامل کتابخانه‌ای، و عوامل فرهنگی و اجتماعی. با توجه به فراوانی مفاهیم، «عوامل تخصصی کتابخانه‌ای» بیشترین تأثیر بر عدم مراجعۀ زنان به کتابخانه‌های روستایی، و عامل «محیط» کمترین نقش در عدم مراجعۀ زنان به کتابخانه‌ها را دارد.
اصالت/ارزش: پژوهش حاضر با زاویه‌ای متفاوت به مقولۀ دسترسی زنان به اطلاعات نگاه کرده و زنان ناکاربر پرداخته و عوامل مؤثر بر عدم مراجعۀ زنان به کتابخانه‌های روستایی را از دیدگاه این جامعۀ آماری بررسی کرده است.
متن کامل [PDF 687 kb]   (610 دریافت)    
نوع مطالعه: كيفي | موضوع مقاله: خدمات کتابخانه‌ای برای خانواده‌ها و ارتقای فرهنگ عمومی
دریافت: 1400/4/24 | پذیرش: 1400/7/10 | انتشار: 1401/3/10

فهرست منابع
1. تاج‌الدینی، اورانوس؛ و امیرتیموری، محبوبه (۱۳۹۶). پارادایم نظریه‌ای وفادارسازی کاربران کتابخانه‌های عمومی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۲(۳)، ۱۲۲-۱۴۲.
2. حسن‌زاده، محمد؛ محمودی، حمیدرضا؛ قربانی، عمران؛ زارهی، ابراهیم؛ هلالیان، فاطمه؛ هوشیدری، فاطمه؛ و مقدمی، مریم (۱۳۹۸). بازدارنده‌ها و شرایط جذب ناکاربران به کتابخانه‌های عمومی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 23(2)، 137- 165.
3. رسولی‌محیط، فرشته (۱۳۹۸). بررسی عوامل مشوق و بازدانده مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی روستایی شهرستان رزن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نورقم.
4. زارع، امین؛ گودینی،یاسر؛ و ریاحی، عارف (۱۳۹۴). مطالعه عوامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه). فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، ۴(3و4)، ۵۱-۶۲.
5. زندیان، فاطمه؛ قربانی، عمران؛ و حسن‌زاده، محمد (۱۳۹۵). عوامل پیش‌برنده و بازدارنده در استفاده از کتابخانه‌های عمومی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۲(۳)، ۴۵۱-۴۶۵.
6. سهیلی، فرامرز؛ و محمودی، شراره (1400). شناسایی عوامل عدم استفاده زنان خانه‌دار از کتابخانه‌های عمومی، مطالعه موردی روستاهای استان کردستان. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات(زودآیند).
7. زارع دارابی، سودابه (۱۳۹۸). ارزیابی وضعیت کتابخانه‌های روستایی استان آذربایجان‌شرقی و بررسی دیدگاه روستاییان نسبت به نقش کتابخانه‌ها در کاهش محرومیت اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تبریز.
8. ضیایی، ثریا (۱۳۹۸). مطالعه عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد. مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، ۵(۳)، ۱۱-۲۰.
9. عباسی قرمزگل، افسانه (۱۳۹۶). بررسی عوامل مشوق و بازدارنده مراجعه نوسوادان به کتابخانه‌های عمومی آذرشهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تبریز.
10. غیوری، زینب (۱۳۹۶). روش‌های جذب مخاطب به کتابخانه‌های عمومی ایران. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۳(3)، 381-399.
11. فخارطبسی، ملیحه (۱۳۹۶). عوامل مؤثر بر میزان اشتیاق به بازگشت کودکان و نوجوانان به کتابخانه، از دید مراجعان کودک و نوجوان کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۷(۲)، ۶۱-۷۶.
12. فروتنی، سولماز؛ نوکاریزی، محسن؛ کیانی، محمدرضا؛ و مختاری اسکی، حمیدرضا (۱۳97). ارائۀ شیوه‌نامه‌ای به منظور حفظ دانش بومی در کتابخانه‌های روستایی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۸(۲)، ۲۴۳-۲6۳.
13. مهروی، ندا (۱۳۹۷). نقش زیباسازی فضای کتابخانه‌های عمومی در جذب مخاطب و توسعه فرهنگ مطالعه از دیدگاه کاربران کتابخانه‌ی امیرکبیر شهر کرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور کرمانشاه.
14. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (1390). مجموعه دستورالعمل‌های اداره کتابخانه‌های عمومی. تهران: کتاب نشر.
15. Akanwa, P. C., Ilika, O. M., & Udo-Anyanwu, A. J. (2018). Provision of Effective Rural Library Services for Users' Satisfaction in Anambra State, Library Philosophy and Practice,1807.
16. Huang, L.‐M. and Tahamtan, I. (2018). Why do People Come? The Factors Influencing Public Library Visits. In L. Freund (Ed.), Proceedings of the Association for Information Science and Technology (pp. 832– 833.) Hoboken, NJ: Wiley. https://doi.org/10.1002/pra2.2018.14505501136
17. Hughes, Cynthia (2017) Rural Libraries Services for Older Adults: A Nationwide
18. Kasimani C,and Rajendran N(2019), “User’s Satisfaction with Public Libraries: ASpecial Reference to District Central Library,Thiruvallur (Tamilnadu)”. LibraryPhilosophy and Practice (e-journal). Retrieved September 15, 2021, from https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5936&context=libphilprac
19. Omar, S. Z., Shaffril, H. A. M., D’Silva, J. L., Bolong, J., & Hamzah, A. (2015). Mapping the patterns and problems in using rural library services among rural youth in Malaysia. Information Development, 31(5), 393–404. https://doi.org/10.1177/0266666913515506
20. Patrick, I. O. and Ferdinand, O. A. (2016) Rural Women and their Information Seeking Behavior, Library Philosophy and Practice (e-journal) 1396. Retrieved September 15, 2021 from http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1396
21. Salim Mia, Md. (2020). The role of community libraries in the alleviation of information poverty for sustainable development. International Journal of Library and Information Science, 12(2), 31-38.
22. Sikes, S. (2019). Rural Public Library Outreach Services and Elder Usesrs: A Case Study of the Washington County (VA) Public Library. Public Library Quarterly, 1–26. doi:10.1080/01616846.2019.1659070
23. Survey, Public Library Quarterly, 36:1, 43-60, DOI: 10.1080/01616846.2017.1275626
24. Tajedini, O., Khasseh, A. A., Afzali, M., & Sadatmoosavi, A (2019). How to increase the loyalty of public library users? A qualitative study. Journal of Librarianship and Information Science. doi:10.1177/0961000619856081
25. Xu, F. & Du. JT (2018). Factors influencing users’ satisfaction and loyalty to digital libraries in Chinese universities. Computers in Human Behavior 83(June), 64–72.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research on Information Science and Public Libraries

Designed & Developed by : Yektaweb