تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی- فرایند پذیرش مقالات
فرایند پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/25 | 
  • مقالات پس از دریافت از طریق سامانه نشریه، توسط سردبیر ظرف مدت ۱۰ روز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  • در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر و رعایت ضوابط نگارش مقاله از سوی نویسنده، مقاله برای مشابهت‌یابی ارسال می‌گردد.
  • در صورت تأیید، مقاله برای دو یا سه داور برای داوری ارسال می‌گردد و نتیجه داوری ظرف مدت یک ماه به اطلاع نویسنده می‌رسد.
  • بعد از دریافت نظر داوران، وضعیت مقاله برای نویسندگان ارسال می‌شود و مقاله در یکی از سه حالت  قرار می‌گیرد:
       الف:‌پذیرش با اصلاحات؛
      ب: انجام اصلاحات از سوی نویسنده و ارسال مجدد به داوری؛  
      ج: رد مقاله
  • در صورتی که وضعیت مقاله حالت الف و ب باشد، نویسنده مقاله ظرف مدت ۱۵ روز اصلاحات مدنظر داوران را انجام و از طریق سایت نشریه اصلاحات را ارسال می‌نمایند و در صورت رد مقاله از سوی داوران، مقاله بایگانی می‌شود.
  • در صورت تأیید نهایی و پذیرش مقاله در زودآیند فصلنامه بارگذاری می‌شود.
  • مقالات از سوی مشاور علمی فصلنامه بررسی و در برخی موارد اصلاحات جزئی از سوی نویسنده براساس نظر مشاور علمی انجام می‌گیرد.
  • مقالات پذیرفته شده برای انجام ویراستاری علمی و ادبی به ویراستار ارسال و در نهایت برای صفحه‌آرایی ارسال می‌گردد.
فلودیاگرام فرایند پذیرش مقاله
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی:
http://publij.ir/find.php?item=1.75.34.fa
برگشت به اصل مطلب