تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه‌های فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی در مباحث عام رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و ‌‌‌‌موضوعات مرتبط با حوزه‌ی‌ کتابخانه‌های عمومی و خواندن مقاله‌ می‌پذیرد.
اهداف مجله
۱) انتشار نتایج تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و حوزه‎های مرتبط؛
۲) کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن پژوهش در این زمینه؛
۳) تلاش برای گسترش دانش تخصصی پیرامون حوزه کتابخانه‎های عمومی؛
۴) تلاش برای نشر اندیشه‎های نو جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در این زمینه؛ و
۵) نشر نتایج فعالیت‎های علمی- پژوهشی نهاد.
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی:
http://publij.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب