تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی- صفحه اصلی
فراخوان مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۲۹ | 

فراخوان مقاله در حوزه کتابخانه‌های عمومی. جهت دریافت اطلاعات کلیک نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی:
http://publij.ir/find.php?item=1.38.23.fa
برگشت به اصل مطلب