:: دوره 23، شماره 1 - ( پياپي 88، بهار 1396 ) ::
دوره 23 شماره 1 صفحات 125-142 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه میان هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی)
ایرج رداد* ، میترا عین‌آبادی
استادیار استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع، مشهد، ایران ، irajradad@yahoo.com
چکیده:   (732 مشاهده)
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان اَبعاد هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی انجام پذیرفته است.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کتابداران و مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تشکیل دادند که تعداد 46 نفرکتابدار و 384 نفر مراجعه‌کننده به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه بهصورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه هوش معنوی آمرام و درایر و نیز پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات بود که پایایی و روایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات آنها رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر آن بین اَبعاد هوش معنوی کتابداران شامل خوبی، جهت‌گیری درونی، معنا و مفهوم، حقیقت و صداقت و تمامیت و کلیت با کیفیت خدمات نیز رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود داشت.
اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن این نکته است که علیرغم اینکه هوش معنوی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پایینتر از حد متوسط بود ولی کیفیت خدمات آنها بیش از حد متوسط قرار داشت و بین این دو متغیر همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. بنابراین احتمالاً میتوان انتظار داشت با افزایش هوش معنوی، در کیفیت خدمات نیز تغییر مثبتی صورت بگیرد.
 
واژه‌های کلیدی: هوش معنوی، کیفیت خدمات، کتابداران، کتابخانه‌ مرکزی آستان قدس رضوی
متن کامل [PDF 1363 kb]   (259 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: نیروی انسانی کتابخانه ها
دریافت: ۱۳۹۴/۹/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 1 - ( پياپي 88، بهار 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها