:: دوره 22، شماره 4 - ( تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي، زمستان 1395 ) ::
دوره 22 شماره 4 صفحات 653-677 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل رفتارهای اعتراض‌آمیز مشتریان کتابخانه‌های عمومی استان لرستان: عوامل اثرگذار و پیامدها
احسان گرایی، صبا سیامکی*
کارشناس ارشد اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان ، saba.siamaki@gmil.com
چکیده:   (1456 مشاهده)
هدف: هدف این پژوهش مطالعۀ عوامل اثرگذار بر رفتارهای اعتراض‌آمیز مشتریان کتابخانه‌های عمومی استان لرستان است.
روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جامعه پژوهش شامل 27 هزار نفر از اعضای کتابخانه‌های عمومی استان لرستان است. تجزیه‌وتحلیل نهایی روی 302 پرسشنامۀ بازگشتی انجام شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. برای انجام تحلیل استنباطی از آزمون‌های آماری رگرسیون و همبستگی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که اِسناد بیرونی (عواملی مثل نقص خدمات) با ضریب 30/0 بیش‌ترین تأثیر را بر خروج کاربران از دایره اعضای کتابخانه دارد. مؤلفۀ اهمیت خدمات از نظر مشتریان کتابخانه‌های عمومی با ضریب 13/0 دومین عامل اثرگذار بر خروج است. مزایای اجتماعی و احتمال موفقیت به ترتیب با ضرایب 12/0 و 10/0 بیش‌ترین تأثیر را بر اعتراض شفاهی مستقیم دارند. همچنین احتمال موفقیت با ضریب 31/0 بیش‌ترین تأثیر را بر اعتراض شفاهی غیرمستقیم دارد.
اصالت/ارزش: اعتراض‌ بازخورد ارزشمندی است که می‌تواند به مدیران در شناسایی و حل مشکلات، ارتقاء کیفیت خدمات کتابخانه‌ها و برآورده ساختن خواسته‌های کاربران کمک کند. این پژوهش آغازگر راهی برای مطالعۀ رفتار اعتراض‌آمیز مشتریان کتابخانه‌های عمومی کشور است.
 
واژه‌های کلیدی: رفتار اعتراض‌آمیز، کتابخانه‌های عمومی، مشتریان، لرستان
متن کامل [PDF 1264 kb]   (425 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: خدمات عمومی در کتابخانه های عمومی
دریافت: ۱۳۹۴/۸/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 4 - ( تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي، زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها