:: دوره 23، شماره 1 - ( پياپي 88، بهار 1396 ) ::
دوره 23 شماره 1 صفحات 111-123 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر خدمات ارائه‎شده بر ارزش ادراک‎شده، رضایت و وفاداری کاربران کتابخانه‎های عمومی کشور (مطالعه موردی: شهر رشت)
جلال مظلوم* ، مرتضی سلطانی، نیما سلطانی‎نژاد
کارشناس ارشد کارشناس‎ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی از دانشگاه تهران، ایران ، j.mazloom90@gmail.com
چکیده:   (854 مشاهده)
هدف: مقاله حاضر درصدد بررسی تأثیر خدمات ارائهشده بر ارزش ادراکشده، رضایت و وفاداری کاربران کتابخانه­های عمومی شهر رشت است.
روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی از نوع همبستگی انجام شده است و از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت داده­ها کمی به شمار می­آید. از بررسی متون و پرسشنامه استاندارد بومی­سازیشده برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. پرسشنامه بین 450 نفر از کاربران کتابخانه­های عمومی شهر رشت توزیع گردید و در نهایت 400 پرسشنامه بازگشت داده شد و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه توسط نُه تن از متخصصان و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی به تأیید رسید. پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد.
یافته ­ها: تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان داد که ارزش ادراکشده کاربران از خدمات ارائهشده موجب ایجاد حس رضایت و در نتیجه وفاداری آن­ها نسبت به حضور و بهرهبرداری مجدد از خدمات کتابخانه می‌شود. همچنین طبق یافته‌ها ارتباط مستقیم و معناداری بین  ارزش ادراکشده و وفاداری کاربران مشاهده نگردید. ضمن اینکه رابطه مثبت خدمات شامل منابع الکترونیک، نشریات چاپی و محیط کتابخانه با
ارزش­ادراک
شده تأیید شد اما معناداری ارتباط بین خدمات منابع الکترونیکی، نشریات چاپی و محیط کتابخانه با متغیر رضایت تأیید نگردید.
اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن اثر دسترس‌پذیرسازی منابع الکترویک و نشریات چاپی روی ارزش‌مند شدن کتابخانه در نظر مراجعه‌کنندگان است و بنابراین، پیشنهاد می‌شود که روی منابع روزآمد چون پیایندها و سریعاً دسترس‌پذیر چون منابع دیجیتال بیشتر تأکید شود.
 
واژه‌های کلیدی: خدمات ارائه‎شده، وفاداری کاربران، رضایت، ارزش ادراک‎شده، کتابخانه‌های عمومی، رشت
متن کامل [PDF 2131 kb]   (277 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: مطالعات كاربران مراكز اطلاع‌رساني
دریافت: ۱۳۹۴/۳/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 1 - ( پياپي 88، بهار 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها