:: دوره 22، شماره 2 - ( تحقيقات اطلا‌ع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي (ويژه‌نامه خواندن 3)، تابستان 1395 ) ::
دوره 22 شماره 2 صفحات 261-276 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل ترغیب‌کننده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهر ساری
مسعود حاجیان زیدی *
کارشناسی ارشد صدا و سیما ، masoudhajian91@yahoo.com
چکیده:   (1243 مشاهده)

هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل ترغیب کننده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه های عمومی شهر ساری بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی- اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش عبارت بوده اند از کلیه مراجعان به کتابخانه های عمومی شهرستان ساری در تمامی مقاطع تحصیلی شامل 15 هزار نفر. با توجه مشخص بودن تعداد جامعه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده که روایی آن با توجه به نظرات استاد راهنما و سایر اساتید صاحب نظر سنجیده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه تعداد 25 پرسشنامه بین مراجعان کتابخانه های عمومی توزیع و جمع آوری گردیده، سپس با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت، چون مقدار آلفای به دست آمده (82/0) و بیشتر از 70/0 است، لذا پرسشنامه پایا است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ده عامل را به عنوان عوامل ترغیب کننده به مطالعه شناسایی نموده است. از بین این عوامل نیز فرصت کافی برای مطالعه و افزایش سطح درآمد خانواده ها با ضریب 823/0 مهم ترین عامل در ایجاد عادت به مطالعه و ترغیب جامعه به مطالعه شناسایی شده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین نظرات مراجعان کتابخانه های عمومی با توجه به سطح تحصیلات (030/0 p=)، میزان درآمد (000/0 p=) و سن (002/0 p=) نسبت به عوامل ترغیب کننده به مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین نظرات پاسخ گویان با توجه به شغل (248/0 p=)، و جنسیت (985/0 p=) نسبت به عوامل ترغیب کننده به مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

واژه‌های کلیدی: شهرستان ساری، عوامل ترغیب کننده مطالعه، کتابخانه های عمومی
متن کامل [PDF 1683 kb]   (494 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: مطالعه
دریافت: ۱۳۹۴/۲/۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۷/۶XML   English Abstract   Print


دوره 22، شماره 2 - ( تحقيقات اطلا‌ع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي (ويژه‌نامه خواندن 3)، تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها