:: دوره 22، شماره 4 - ( تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي، زمستان 1395 ) ::
دوره 22 شماره 4 صفحات 603-630 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
مریم آذرگون*
دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان ، Maryam.azargoon2020@gmail.com
چکیده:   (1244 مشاهده)
هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است.
روش: پژوهش حاضر با جهت­ گیری کاربردی، از نوع ترکیبی است و با روش پیمایش به دنبال اکتشاف و توصیف می­باشد. جامعه آماری کلیه کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بودند. داده­های پژوهش با روش­های کیفی و کمّی به‌دست آمد. برای گردآوری اطلاعات کیفی با 20 کتابدار با سابقه کار حداقل 5 سال مصاحبه شد و بر مبنای اطلاعات استخراج شده، پرسشنامه­ای طراحی گردید. سپس از طریق ادارات کل استان‌ها به روش «نمونه­گیری خودساخته» در اختیار کتابداران قرار گرفت  و 400 پرسشنامه برای تحلیل نهایی انتخاب شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (93/0) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه­های اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد و عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کتابداران استخراج گردید و مدل مفهومی ارائه شد. در نهایت عوامل استخراج شده اولویت­بندی شدند.
 یافته­ ها: یافته ­های حاصل از پژوهش نشان داد 6 عامل بر فرسودگی شغلی کتابداران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مؤثر هستند که به ترتیب اهمیت عبارتند از: عامل اقتصادی، عامل دولتی، عامل سازمانی ـ شغلی، عامل فردی، عامل فرهنگی ـ اجتماعی ـ خانوادگی و عامل مدیریتی و ارتباطی.
 اصالت/ارزش: ارزش این اثر به عوامل استخرج شده مؤثر بر فرسودگی شغلی از طریق روش ترکیبی است که نهاد کتابخانه­های عمومی کشور می­تواند با توجه به این عوامل، اقداماتی را به ترتیب اهمیت هر عامل، برای کاهش بار هر عامل در فرسودگی کتابداران انجام دهد.
 
واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کتابداران، کتابخانه عمومی، تحلیل عاملی اکتشافی
متن کامل [PDF 1412 kb]   (414 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: نیروی انسانی کتابخانه ها
دریافت: ۱۳۹۳/۱۱/۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 4 - ( تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي، زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها