:: دوره 22، شماره 3 - ( تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي، پاييز 1395 ) ::
دوره 22 شماره 3 صفحات 467-488 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی در کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی بر اساس مدل پیشنهادی
صدیقه زره ساز، محسن نوکاریزی *، اعظم صنعت جو
دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی ، nowkarzi@yahoo.com
چکیده:   (964 مشاهده)

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی وضعیت خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی بر مبنای مدل ارزیابی پیشنهادی است.

روش: روش پژوهش حاضر  پیمایشی و از نوع کاربردی و ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسشنامۀ محققساخته بود که با مرور متون ساخته شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ و رواییاش با نظر متخصصان تأیید شد. دو گروه از افراد مورد مطالعه قرار گرفتند: متخصصان (36 نفر از اعضای هیئت علمی و کتابداران بخش تحویل مدرک) و کاربران (264 نفر که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند). پرسشنامۀ متخصصان برای وزن‌دهی به اَبعاد و شاخص‌های اصلی و فرعی مدل و تعیین میزان اهمیت آنها نسبت به یکدیگر استفاده گردید و برای بررسی نتایج، تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامۀ کاربران برای سنجش وضعیت خدمات تحویل مدرک استفاده گردید و برای بررسی نتایج از اس.پی.اس.اس استفاده شد.

یافته‌ها: بر مبنای یافته‌های این پژوهش، نمرۀ نهائی وضعیت خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی با توجه به مدل ارزیابی پیشنهادی از سطح میانگین بالاتر از متوسط بود و تفاوت آن با حد میانی با توجه به داده‌های آزمون تی تک نمونه‌ای معنادار بود. این یافته بیانگر وضعیت نسبتاً مناسب نظام خدمات تحویل مدرک الکترونیکی آستان قدس رضوی است. یافته‌های مرتبط با فرضیه‌های پژوهش نیز نشان داد که میان نمرۀ ارزیابی خدمات تحویل مدرک کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی توسط کاربران با میزان استفادۀ آن­ها از خدمات تحویل مدرک کتابخانۀ دیجیتال مذکور رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین تفاوت معناداری میان نمرۀ ارزیابی خدمات تحویل مدرک کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی توسط کاربران دارای تجربۀ استفاده از سایر کتابخانه‌های دیجیتال ایرانی با کاربران فاقد این تجربه مشاهده نشد.

اصالت/ارزش: ارزش مقالۀ حاضر در نشاندادن وضعیت خدمات تحویل مدرک الکترونیکی در کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی است. همچنین از ویژگی‌های پژوهش حاضر پیشنهاد مدلی خاص برای ارزیابی یکی از مهم‌ترین خدمات کتابخانه‌های دیجیتال یعنی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی است.

واژه‌های کلیدی: خدمات تحویل مدرک الکترونیکی، کتابخانۀ دیجیتال، کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی، مدل ارزیابی
متن کامل [PDF 1539 kb]   (269 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: خدمات عمومی در کتابخانه های عمومی
دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵XML   English Abstract   Print


دوره 22، شماره 3 - ( تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي، پاييز 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها