:: دوره 22، شماره 3 - ( تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي، پاييز 1395 ) ::
دوره 22 شماره 3 صفحات 451-465 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل پیش‌برنده و باز‌دارنده در استفاده از کتابخانه‌های عمومی
فاطمه زندیان* ، عمران قربانی، محمد حسن زاده
استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس ، zandian@modares.ac.ir
چکیده:   (1708 مشاهده)
هدف: پژوهش حاضر به­منظور بررسی موانع و مشکلات پیش روی کاربران در مراجعه و استفاده از منابع کتابخانه‌های عمومی در سال 93-1392 انجام گرفته است.
روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری، کلیۀ کاربران کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان (بالغ بر 23153 نفر) بود و نمونه­گیری به روش ­تصادفی ساده انجام شد. حجم نمونه آماری 380 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامۀ
محقق­ساخته
ای بود که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ معادل 86/0 محاسبه شد و روایی آن توسط متخصصان تأیید شد.
یافته­ ها:­ نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل «شرایط اقتصادی خوب مردم»، «تأثیر نهادهای تربیتی»، «تأثیر خانواده»، «آگاهی کتابداران»، «موقعیت مناسب کتابخانه­ها» و «جنسیت کاربران» با متغیر وابستۀ «میزان مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی» رابطۀ معنا‌داری وجود دارد و این مؤلفه‌ها بهعنوان عوامل پیش­برنده، برای مراجعه هرچه بیشتر کاربران به کتابخانه‌های عمومی محسوب می‌شوند. از طرفی، بین متغیرهای مستقل «دوری و نزدیکی کاربران به کتابخانه‌های عمومی»، «سطح خدمات ارائه‌شده توسط کتابخانه‌های عمومی»، و «سن و تحصیلات آن­ها» با «میزان مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی»، رابطۀ معناداری یافت نشد.
اصالت/ارزش: ارزش پژوهش حاضر در نشاندادن رابطۀ وضع اقتصادی مردم، نهادهای تربیتی، خانواده، دانش کتابداران، و موقعیت مکانی مناسب کتابخانهها در افزایش مراجعه به آنهاست. بنابراین، لازم است کتابخانههای عمومی بیش از پیش به عواملی که تحت کنترل خویش دارد، از جمله جهتگیری به سمت نیازهای تربیتی خانوادهها و دانش کتابداران، توجه نشان دهد.
 
واژه‌های کلیدی: کتابخانه‌های عمومی، کاربران، عوامل پیش برنده، عوامل بازدارنده، استفاده از کتابخانه
متن کامل [PDF 1148 kb]   (473 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: مطالعات كاربران مراكز اطلاع‌رساني
دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 3 - ( تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي، پاييز 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها