:: دوره 22، شماره 4 - ( تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي، زمستان 1395 ) ::
دوره 22 شماره 4 صفحات 539-560 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان کاربست مؤلفه‌های اعلامیه جهانی سازمان یونسکو درباره تنوع فرهنگی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان
احمد شعبانی، زهرا اباذری، بهناز پیکامیان، مرتضی محمدی استانی*
دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان ، morteza_mohamadi64@yahoo.com
چکیده:   (1098 مشاهده)
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین میزان کاربربست مؤلفه‌های اعلامیه جهانی سازمان یونسکو درباره تنوع فرهنگی در بین کتابداران کتابخانه­های عمومی استان اصفهان بود.
روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان کتابخانه­های عمومی تابع اداره کل کتابخانه­های عمومی استان اصفهان (544 نفر) بود. به­منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه­گیری کوکران  استفاده و تعداد 110 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق­ساخته بر اساس مؤلفه­های اقتباسی از اعلامیه جهانی یونسکو درباره تنوع فرهنگی با طیف لیکرت بود که روایی آن توسط استادان متخصص مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  97/0 محاسبه گردید که مؤید پایایی ابزار است.
یافته­ ها: نتایج نشان داد میزان کاربرد مؤلفه­ های اعلامیه جهانی سازمان یونسکو درباره تنوع فرهنگی در بین کتابداران کتابخانه­های عمومی استان اصفهان کمتر از سطح متوسط است (88/2) و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. از نظر کتابداران، بیشترین کاربرد مربوط به مؤلفه «پاسداری از تنوع زبانی انسان‌ها و حمایت از بیان، خلق، تولید و انتشار.....» و کمترین، مربوط به «ترویج تنوع فرهنگی در فضای مجازی و....» بود. همچنین در خصوص میزان کاربرد مؤلفه­های تنوع فرهنگی در کتابخانه­ های عمومی استان اصفهان از نظر ویژگی­های جمعیت­شناختی جنسیت، سن، و سابقه خدمت تفاوت معناداری مشاهده نشد ولی از نظر متغیر سطح تحصیلات و شهرستان محل خدمت، تفاوت معنادار بود.
اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن این نکته است که از نظر کتابداران، کاربست مؤلفه‌های اعلامیه جهانی سازمانی یونسکو در کتابخانه‌های عمومی محل اشتغال آنها در حد مقبولی نیست و مؤلفه‌ای که بیش از بقیه رعایت می‌شود، پاسداری از و حرمت‌گذاری به تنوع زبانی افراد است.
 
واژه‌های کلیدی: تنوع فرهنگی، کتابخانه‌های عمومی، کتابداران، منشور جهانی یونسکو، استان اصفهان
متن کامل [PDF 1294 kb]   (368 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: اخلاق حرفه ای، اخلاق اطلاعات
دریافت: ۱۳۹۳/۸/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 4 - ( تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي، زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها