:: دوره 22، شماره 2 - ( تحقيقات اطلا‌ع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي (ويژه‌نامه خواندن 3)، تابستان 1395 ) ::
دوره 22 شماره 2 صفحات 195-212 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر قصه‌گویی در کتابخانه های عمومی بر افزایش خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی: یک پژوهش تجربی
نجلا حریری *، یاسمن پاگردکار
دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ، nadjlahariri@gmail.com
چکیده:   (1066 مشاهده)

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر قصه‌گویی بر میزان خلاقیت کودکان 5 تا 6 ساله عضو کتابخانه عمومی امام علی(ع) استان یزد صورت گرفته است. روش: روش پژوهش، تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و گزینش تصادفی است. جامعه آماری شامل نمونه ای 60 نفری از کودکان 5 تا 6 ساله عضو کتابخانه عمومی امام علی(ع) استان یزد است که از این تعداد 30 کودک به صورت تصادفی در گروه کنترل و 30 کودک در گروه آزمایش قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها آزمون تفکرخلاق تورنس فرم «ب» تصویری است و داده ها با استفاده از آرمون کوواریانس یک راهه و دو راهه تحلیل شده است یافته‌ها: میانگین خلاقیت کودکان گروه آزمایش که متغیر قصه‌گویی را دریافت کرده‌اند 34/0 بیشتر از میانگین خلاقیت گروه کنترل بوده است. بنابراین قصه‌گویی 34/0 بر روی افزایش خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی موثر بوده است. در دیگر ابعاد خلاقیت، قصه‌گویی 21/0 بر روی افزایش ابتکار موثر بوده است و میزان بسط گروه آزمایش 19/0 در پس‌آزمون بیشتر از پیش‌آزمون بوده است. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین قصه‌گویی و افزایش خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی رابطه معنی داری وجود دارد و قصه‌گویی موجب افزایش ابتکار و بسط ایده‌ها می‌شود. اصالت/ ارزش: این پژوهش با نشان دادن تاثیر قصه گویی که یکی از فعالیت‌های مهم بخش کودک کتابخانه های عمومی است بر افزایش خلاقیت کودکان، بر نقش کتابخانه‌های عمومی در پرورش خلاقیت نسل آینده تأکید می ورزد

واژه‌های کلیدی: قصه‌گویی، خلاقیت، کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه کودک.
متن کامل [PDF 1687 kb]   (497 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: خدمات عمومی در کتابخانه های عمومی
دریافت: ۱۳۹۳/۷/۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۷/۶XML   English Abstract   Print


دوره 22، شماره 2 - ( تحقيقات اطلا‌ع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي (ويژه‌نامه خواندن 3)، تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها