:: دوره 22، شماره 2 - ( تحقيقات اطلا‌ع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي (ويژه‌نامه خواندن 3)، تابستان 1395 ) ::
دوره 22 شماره 2 صفحات 195-212 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر قصه‌گویی در کتابخانه های عمومی بر افزایش خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی: یک پژوهش تجربی
نجلا حریری* ، یاسمن پاگردکار
دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ، nadjlahariri@gmail.com
چکیده:   (1293 مشاهده)
هدف: پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر قصه‌گویی بر میزان خلاقیت کودکان 5 تا 6 ساله عضو کتابخانۀ عمومی امام علی(ع) شهر یزد صورت گرفته است.
روش: روش پژوهش، تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و گزینش تصادفی است. جامعۀ آماری شامل نمونه‌ای 60 نفری از کودکان 5 تا 6 ساله عضو کتابخانۀ عمومی امام علی(ع) شهر یزد است که از این تعداد 30 کودک به‌صورت تصادفی در گروه کنترل و 30 کودک در گروه آزمایش قرار گرفتند. داده‌ها از طریق فرم «ب» تصویری آزمون تفکر خلاق تورنس گردآوری شدند و برای تحلیل آنها از آزمون کوواریانس یک‌راهه و دوراهه استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین خلاقیت کودکان گروه آزمایش که متغیر قصه‌گویی را دریافت کردند 34/0 بیشتر از این میانگین در میان گروه کنترل بود. بنابراین قصه‌گویی به اندازۀ 34/0 بر روی افزایش خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی مؤثر بوده است. همچنین، بر اساس یافته‌ها، قصه‌گویی 21/0 بر روی افزایش ابتکار ایده‌ها تأثیر داشت و میزان بسط ایده‌ها در گروه آزمایش 19/0 در پس‌آزمون بیشتر از پیش‌آزمون بود. آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که بین قصه‌گویی و افزایش خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی رابطۀ معنی‌داری وجود دارد و قصه‌گویی موجب افزایش ابتکار و بسط ایده‌ها می‌شود.
اصالت/ارزش: ارزش این مقاله در نشان‎دادن تجربی اثر قصه‎گویی بر خلاقیت کودکان ایرانی است. این پژوهش تجربی، تأکید بیشتر بر برنامه‎های قصه‎گویی در نهادهای آموزشی و اطلاعاتی مختلف، از جمله کتابخانه‎های عمومی را نشان می‎دهد.
 
واژه‌های کلیدی: قصه‌گویی، خلاقیت، کتابخانه‌های عمومی، کتابخانۀ کودک، کودکان پیش‌دبستانی.
متن کامل [PDF 1687 kb]   (533 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: خدمات عمومی در کتابخانه های عمومی
دریافت: ۱۳۹۳/۷/۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۷/۶


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 2 - ( تحقيقات اطلا‌ع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي (ويژه‌نامه خواندن 3)، تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها