:: دوره 22، شماره 2 - ( تحقيقات اطلا‌ع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي (ويژه‌نامه خواندن 3)، تابستان 1395 ) ::
دوره 22 شماره 2 صفحات 291-308 برگشت به فهرست نسخه ها
مشکلات توزیع کتاب‌های چاپی کودک و نوجوان در ایران از دیدگاه ناشران
سمیه پاک‌نهاد* ، محمدرضا وصفی، فاطمه فهیم‌نیا
دانشجوی دکترا دانشگاه شیراز ، s_golabi@ut.ac.i
چکیده:   (1379 مشاهده)
هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی و معرفی مشکلات توزیع کتاب­های چاپی کودک و نوجوان در ایران از دیدگاه ناشران این حوزه است.
روش: این پژوهش، با چارچوب آمیخته و با طرح اکتشافی انجام شده است. به­منظور شناسایی مشکلات توزیع کتاب کودک و نوجوان در ایران، نخست با 11 ناشر کودک و نوجوان شهر تهران که به روش نمونه­گیری نظری انتخاب شده بودند، مصاحبه شد. سپس از طریق فن تحلیل محتوای کیفی، شاخص‌های اصلی حاصل از مصاحبه، استخراج شد و در قالب پرسشنامه، بین کلیۀ اعضای انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان که دارای 55 عضو است، توزیع گردید. برای اعتبارسنجی بخش کیفی از معیارهای اعتبارپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد. روایی پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان نشر و همچنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 82/0 تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی در نرم‌افزار SPSS انجام شد.
یافته­ ها: مشکلات توزیع کتاب کودک و نوجوان از دیدگاه ناشران این حوزه در پنج مقولۀ اصلی و 13 مقوله فرعی دسته­بندی شد. از دیدگاه اعضای انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان، مقولۀ زیرساخت‌های فرهنگی با میانگین 19/4، مقولۀ مسائل مالی و اقتصادی با 07/4، مقولۀ مسائل تشکیلاتی و صنفی با میانگین 05/4، مقولۀ مسائل اطلاعاتی و ارتباطی با میانگین 00/4، و در نهایت مقولۀ سیاست‌های کلی دولت و نهادهای دولتی با میانگین 57/3 به ترتیب جزء مشکلات توزیع کتاب کودک و نوجوان بود.
اصالت/ارزش: پژوهش حاضر به دسته‎بندی و معرفی مهم­ترین مشکلات توزیع کتاب کودک و نوجوان و نشان‌دادن سطح اهمیت آنها طبق نظرات متخصصان و کارشنان این حوزه پرداخته است که می‎تواند منبع مفیدی برای تصمیم‎گیران و سیاستگذاران فرهنگی باشد.
 
واژه‌های کلیدی: کتاب کودک و نوجوان، توزیع کتاب، ناشر کودک و نوجوان
متن کامل [PDF 1685 kb]   (471 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: مديريت نشر، كالاي اطلاعات، اقتصاد اطلاعات
دریافت: ۱۳۹۳/۶/۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۷/۶


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 2 - ( تحقيقات اطلا‌ع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي (ويژه‌نامه خواندن 3)، تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها