دوره 22، شماره 3 - ( تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي، پاييز 1395 )                   دوره 22 شماره 3 صفحات 489-509 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه کتابداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، kazerani.m@gmail.com
چکیده:   (1491 مشاهده)
هدف: اصطلاحنامهها بهعنوان ابزارهای کمکی بازیابی اطلاعات نقش مهمی در بهینهسازی جستجوها در پایگاههای اطلاعاتی علوم دارند و تألیف و انتشار آنها مستلزم برخورداری از شرایطی استاندارد است. پژوهش حاضر، به بررسی مقایسهای روابط معنایی، ساختار شکلی و سیستم مدیریت اصطلاحنامههای فنی و مهندسی و نما بر اساس استاندارد ANSI/NISO z39.19 2005 میپردازد.
روش: پژوهش حاضر به روش ارزیابانه انجام شده و از نوع کاربردی است. جامعۀ پژوهش شامل آخرین ویرایش اصطلاحنامههای فنی ـ مهندسی و نما است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سیاههوارسی است که در فضای نرمافزار اکسل در 4 بخش روابط معنایی، ساختار شکلی، نحوۀ ارائه و سیستم مدیریت اصطلاحنامه بر اساس بندهای موجود در استاندارد ANSI/NISO z39.19 2005 تنظیم شده است. از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
یافتهها: یافتههای پژوهش نشان داد که میانگین رعایت استاندارد در روابط معنایی اصطلاحنامۀ فنی و مهندسی  5/97 درصد و در اصطلاحنامۀ نما 93 درصد است. در بخش ساختار شکلی میزان رعایت استانداردها در دو اصطلاحنامۀ مذکور به ترتیب 86 درصد و 97 است. در نحوۀ ارائۀ اصطلاحنامه میزان برخورداری دو ابزار از استانداردها به ترتیب 5/54 درصد و 57 درصد و در سیستم مدیریت، دو اصطلاحنامۀ یاد شده  به میزان 14 درصد و 18 درصد استانداردهای مذکور را رعایت کردهاند. میتوان نتیجه گرفت که میزان رعایت استانداردها در بخش روابط معنایی و ساختار شکلی اصطلاحنامهها مطلوب است. کمترین میزان رعایت استانداردها، در سیستم مدیریت اصطلاحنامه و سپس در بخش نحوۀ ارائه بوده است.
اصالت/ارزش: با توجه به اینکه اصطلاحنامهها یکی از منابع اطلاعاتی مهم در امر بازیابی اطلاعات در عصر حاضر هستند و تهیه و تدوین آنها، برنامههای مدون و سرمایهگذاریهای بسیاری را میطلبد، انجام پژوهشهایی که کیفیت اصطلاحنامهها را بر اساس استانداردهای نوین بسنجد، ضروری به نظر میرسد. ارزش مقالۀ حاضر در نشان دادن ضعف اصطلاحنامهها در سیستم مدیریت اصطلاحنامه و در نحوۀ ارائۀ اصطلاحات و نیاز به استفاده از ابزارهای نو برای بازنمایی است.
 
متن کامل [PDF 1243 kb]   (401 دریافت)    
نوع مطالعه: كمّي | موضوع مقاله: ذخيره و بازيابي اطلاعات
دریافت: ۱۳۹۳/۲/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵